Directeur 38 uur m/v

Sportstichting Zuidplas
Per 1 januari 2018 is er binnen gemeente Zuidplas een nieuwe stichting opgericht. Deze nieuwe stichting heet Sportstichting Zuidplas en komt voort uit Stichting Polderbad en het taakveld Sport & Bewegen van de gemeente Zuidplas.
De gemeente Zuidplas bestaat uit 4 dorpen (ca. 40.000 inwoners). De stichting heeft momenteel het beheer over 2 zwembaden; 3 sporthallen en 4 sportzalen.

Het belangrijkste doel van de nieuwe stichting is om binnen de gemeente Zuidplas te fungeren als een centraal loket op gebied van beheer en exploitatie, alsmede het stimuleren van sport & bewegen. Dit doen we door het aanbieden van goede faciliteiten en het organiseren van activiteiten en evenementen. Dit draagt bij aan diverse maatschappelijke doelen zoals (sociaal) welzijn en gezondheid. Om concrete invulling te geven aan deze nieuwe focus zijn wij per 1 juli op zoek naar een:

Directeur 38 uur m/v

Algemeen:
Als directeur ben je verantwoordelijk over de gehele organisatie dit geldt voor zowel het beheer van de diverse sportaccommodaties als het continueren en ontwikkelen van de activiteiten binnen het plaatje van zwem- en binnensport activiteiten alsmede die van sport en bewegen.

Je bent het gezicht en aanspreekpunt van Sportstichting Zuidplas voor vele stakeholders namelijk : gebruikers (verenigingen), omwonenden, gemeente, sportbonden, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Je werkt in dienst van de stichting en legt verantwoording af aan het bestuur

Werkzaamheden:
Leidinggeven aan de organisatie (ca. 35 medewerkers), zodat deze effectief en efficiënt functioneert;
Het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen;
Het vormgeven aan een strategische oriëntatie op de positie van (naam organisatie), mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen;
Het vertalen van de strategische beleids- en organisatiedoelen naar de diverse beleidsvelden zoals financiën en het interne organisatiebeleid (inclusief personeelsbeleid);
Het zorg dragen voor de ontwikkeling en het goede verloop van de planning- en controlecyclus;
Het verzorgen van de diverse interne en externe rapportages;
Het op representatieve wijze vertegenwoordigen van de Sportstichting naar de externe omgeving (gemeente, inwoners, sportverenigingen, koepelorganisaties, etc.);
Invulling geven aan het PR, marketing- en communicatiebeleid;
Het ontwikkelen en het goed laten functioneren van de interne overlegstructuur.

Functie-eisen :
HBO denk- en werkniveau, generalist, bindend en relativerend vermogen gecombineerd met hands-on mentaliteit;
Naast een prima financieel inzicht aantoonbare kennis van de zwem-/sport branche dan wel het vermogen zich die snel eigen te maken;
Bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling;
Ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling;
Tactisch vermogen en een goed inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen die ook als bruggenbouwer gericht is op samenwerking en resultaat.
Woonachtig zijn in de gemeente Zuidplas of directe omgeving is een pré.

Wij bieden :
Een unieke, zeer veelzijdige zelfstandige functie binnen een werkveld dat sterk in ontwikkeling is;
Voldoende ruimte eigen verantwoordelijkheid en is er mandaat om maatschappelijk te kunnen ondernemen;
Naast een marktconforme beloning een arbeidsvoorwaarden pakket conform de CAO zwembaden;
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op verlenging.


Solliciteren :
Je kunt je interesse kenbaar maken door ons een motivatiebrief, cv en eventuele vragen vóór 31 maart 2018 te sturen naar info@stichtingpolderbad.nl.
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 15 en 16, de tweede ronde in week 17 en 18.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.